This post is also available in: Spanish

ALTA

Ermita de Valverde de Elche
Alta Presencial
  • En les oficines de PIMESA, Carrer Diagonal del Palau, 7. 
  • Oficines Municipals d’Atenció Ciutadana (OMAC).
  • Adjuntar la següent documentació:
Alta online
  • Emplene el formulari d’alta:

  • Una vegada accedisca a l’eina de gestió, adjunte fotografia de grandària carnet, en format jpg.
  • Una vegada emplenat el Formulari d’Alta, l’usuari rebrà el document autoemplenat Ordre de domiciliació recurrent SEPA, per a la seua signatura, aquest document al costat del número de compte o certificat de titularitat i la fotocòpia del DNI, hem d’enviar-lo al correu electrònic  info@elchetaxi.es.

Horari del Servei

OFICINES ELXTAXI
Carrer Diagonal del Palau, núm. 7
03202 Elx

HORARI ATENCIÓ Al PÚBLIC
Dilluns a Divendres de 8.30 a 14.00 h.

HORARI DE RESERVES
Reserves Online les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any
Reserves telefòniques de Dilluns a Diumenges
de 09.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores