ACCESSIBILITAT

DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

PIMESA s’ha compromés a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web de ElcheTaxi.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb l’RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

a) Falta de conformitat amb l’RD 1112/2018

 • El criteri 1.1.1 de la pàgina Contacte no es compleix. Té controls de formulari sense etiquetar.
 • El criteri 1.3.1 de la pàgina Contacte no es compleix. Té controls de selecció de formulari sense agrupar i controls de formulari sense etiquetar. Existeixen dos encapçalats del mateix nivell seguit sense continguts entre ells. 
 • El criteri 3.3.2 de la pàgina Contacte no es compleix. No té etiquetat els controls de formulari.
 • El criteri 4.1.1 de la pàgina Contacte no es compleix. Error de valor disabled en atribut autocomplete en el camp d’introducció del captcha.
 • El criteri 4.1.2 de la pàgina Contacte no es compleix. Controls de formulari sense etiquetar.
 • El criteri 1.4.12 de totes les pàgines no es compleix. En la plantilla DIVI s’utilitza tan grans fixos i no mesures relatives (em, %).

b) Càrrega desproporcionada

 • No aplica.

c) El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable:

 • Podrien existir arxius ofimàtics en PDF publicats que no complisquen íntegrament tots els requisits d’accessibilitat, encara que s’ha procurat que la majoria d’ells sí que ho complisquen.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració ha sigut preparada el 30 de març de 2022.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una auditoria d’accessibilitat duta a terme pel departament TI de PIMESA , usant com a referència les Pautes d’Accessibilitat per a WCAG 2.1

Última revisió de la declaració: 30 de març de 2022.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018), com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Pot contactar a través de l’adreça de correu electrònic info@pimesa.es i en el telèfon: 966 614 278. De manera presencial, en la nostra seu situada al carrer Diagonal del Palau, 7 d’Elx.

La seua experiència personal pot contribuir de manera important a la progressiva millora del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Gerència de PIMESA, unitat responsable de l’accessibilitat.

Procediment d’aplicació per a les reclamacions

Els mecanismes de comunicació de queixes i reclamacions s’estableixen en els articles 10, 11, 12, 13 i 14 del RD 1112/2018 i està disponible en el Procediment de suggeriments o reclamacions.